Bilgisayar kontrollü kamerali robot kolu

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KAMERALI. ROBOT KOLU TASARIMI. H. Orhun TAŞKAYA1. Dinçer ÖZGÜR2. Lale ÖZYILMAZ3. 1,2,3Elektronik ve Haberleşme.
Table of contents

Çünkü adım motorunun 4 tane Yönetici panelindeki görüntü ekranının üzerine imleç kutbundan bilgi verilmektedir. Delphi görsel ile gelindiğinde şekildeki simgeler çıkmaktadır. D0 ucuna gönderilen sinyal sonlandırılmaktadır. Q4 transistörü iletime geçtiğinde RF verici bölümden ses aktarımı durdurulurken 4 nolu bölümde modülün Giriş Ucu 1 aktif olur ve sinyal verici ise aktarılan sesin seviyesi gözükmektedir.

Sırası ile paralel portun diğer data uçlarına da bilgi gönderilerek ilgili transistörler tetiklenir ve sinyaller verici tarafından kodlanıp atmosfere salınır. Burada Gazi Üniv. Topaloğlu adım motoru sürecek sinyal RF olarak RF alıcı kullanıcılı bir işletim sistemi olan Windows 7 modüle gönderilmiştir.

Adım motorunu çalıştırmak için portlara bilgiler Hexadesimal olarak Şekil 6. Paralel port, adım motor sürücü, RF verici gönderilmektedir. RF verici modül tarafından kodlanıp havaya salınan sinyaller RF alıcı modüle ulaşır. RF alıcı modül, RF verici modülün kodladığı bu sinyalleri çözer ve bu bilgilere göre adım motor dönme hareketini gerçekleştirir. Devredeki ledler, sistemin gerçekleştirme aşamalarında RF vericiden RF alıcıya bilgi geldiğinden emin olmak için konulmuştur. Şekil 8.

Arduino ve Pixy Kullanarak Görüntü İşleme

Bilginin paralel porta gönderilmesi işleminin akış şeması Block scheme of the process for the transmission of the information to the parallel port 3. Web sayfası üzerindeki kameranın pozisyon kontrolü Supervision of the position control of the camera on the web page Adım motoru devresi ile Wireless veya RF kamerası açı kavramı olmadan internet üzerinden çevrilebilmektedir. RF alıcı modül ve adım motor bağlantı sayfasında yayın yapılan bölümün alt kısmında sağ ve devresi RF receiver modules and stepping motor connection sol butonları kullanmaktadırlar.

Kullanıcının circuit döndürme işlemi için Wireless veya RF kamera kullanıldığı için belirli bir açı alanı yoktur. Adım motorlar normal DC motorlar gibi enerji verdikçe çalışmamaktadır. Dört adet kutbu Kamera kontrolü yapan her kullanıcı için MySQL ile bulunmakta ve sıra ile enerji verdikçe bir yöne aynı kullanıcı bilgilerinin bulunduğu bir veritabanı sırayı tersten verince de diğer yöne dönmektedir. Kullanıcı şifreleri bu veri tabanına Burada çok dikkat edilmesi gereken nokta bu sıranın aktarılırken md5 ile şifrelenerek aktarılmaktadır. Böylece veri tabanının istenmeyen bir kişinin eline geçmesi halinde şifreleri çözmesi engellenmiş ve 3.

Bilginin paralel porta iletilmesi Transmission of sistem korunmuştur. Web sitesinden kullanıcılar the data to the parallel port sisteme girişte kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmakta eğer üyelik yoksa üyelik yaptıktan sonra sisteme Adım motorunu internet üzerinden sürebilmek için girebilmektedirler. Sistemin çok Gazi Üniv. Alarm sistemi Alarm system eşzamanlı izleyebileceklerdir.

İlk önce sistem yerel ağda bir terminal bilgisayar server hizmeti verecek Sistem harekete duyarlı çalışmaktadır. Ayrıca bilgisayarda açılan web sayfasında alarmın devreye girdiğini Bu sistem, bir sınavda sınav denetimi amacıyla belirten bir uyarı penceresi çıkmaktadır. Bu Alarm sisteminin harekete duyarlı çalışması için uygulama baz alınarak öğrenciler istedikleri takdirde herhangi bir sensör kullanılmamıştır. Öğrenci velileri kendilerine verilen alarm devreye girmektedir. Sistem deneme amaçlı Piyasada güvenlik amaçlı kullanılan sistemlere olarak sınav yapılan bir ortamda denenmiş ve başarılı nazaran oldukça ucuz olan bu sistemin en büyük olmuştur.

Bu uygulamada, alınmasına gerek yoktur. Kullanılan web kamerasında sınav yapılan derslikte uygun yere yerleştirilen bir yeterli çözünürlük olmadığında kontrol iletişimi iyi adet kameranın internet üzerinden, öğretim durumdadır, fakat kamera çözünürlüğü arttırıldığında elemanının odasından takibi yapılmıştır. Sınav ise görüntünün eş zamanlı olarak aktarılmasında biraz sırasında gözetmen kullanılmamış ve ortam sınav gecikmeler olmaktadır.

Bu da özellikleri iyi olan bir öğretmeninin odasından izlenmiştir. Bazı zamanlarda makinenin server olarak kullanılması ve yüksek bant ise ortam canlı olarak anında gözlenmemiş, daha genişliğine sahip bir bağlantının tercih edilmesi ile sonra kayıtlar incelenerek sınav sırasındaki öğrenci giderilebilir. İnal, K. Çayıroğlu, İ. Çavuşoğlu İ. Öner, Y. Taşkaya, H. Topaloğlu 7. Arslan, M. Elektrik Elektronik , Karabük. Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi Bistak, P. Conferance Virtual University VU06, , 8. Bayılmış, C.

Çankaya, İ. Erkan, N. Bayır, R.

[PDF] BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KAMERALI ROBOT KOLU - Free Download PDF

Seri iletişim modlarında, AT89C52 entegresine bir karakter geldiğinde karakterin son bitinin alınmasıyla RI biti 1 yapılmış olur. Seri data modunda RI bitinin 1 olabilmesi extra bazı şartlara da bağlanmıştır. Dolayısıyla ağdaki bir işlemci gönderilen mesajın ağdaki tüm işlemciler tarafından alınmasını istiyorsa gönderdiği bilginin son bitini 1 yapmalıdır. Eğer ağdaki yalnız belli işlemcilerin bu mesajı alması isteniyorsa, mesaj yollayan işlemci gönderdiği bilginin son bitini 0 yapar. Bu sayede ağdaki işlemcilerden yalnızca SM2 biti 0 olanlar, gelen mesajı alırlar.

Bu sayede bir yerel ağ oluşturulup, zaman zaman sadece belli entegrelerin sorgulama sonuçlarına cevap verebilmeleri sağlanabilir.


 1. gemilerin yerini bulma.
 2. programi za telefon samsung.
 3. The Conscious Parent: Transforming Ourselves, Empowering Our Children.
 4. Robotu kim buldu - İlk Kim Buldu - ilk kim icat etti;
 5. BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KAMERALI ROBOT KOLU.

Bu yöntem işlemci ve bilgisayar ağlarında sık kullanılan, konuşan ve dinleyenlerin belirlenmesi esasına dayanan bir yöntemdir Seri Data Modu 3 Bu işlemci modu seri data modu 2 ile aynı çalışma mantığına sahiptir. Yalnızca bu modda haberleşme hızı sabit değildir ve aynı seri mod 1 de olduğu gibi zamanlayıcı 1 ile belirlenir Seri Porta Yazma Seri port yukarıda açıklandığı şekilde konfigürasyonu yapıldığında, seri port yazma ve okuma için hazır hale gelmiştir.

Tüm Kategoriler

Seri porta bir karakter yollamak için yapılması gereken sadece bu karakteri SBUF 99h özel fonksiyon registerine yazmaktır. Örneğin seri porta "X" karakteri yollanmak isteniyorsa, verilmesi gereken komut;. Yukarıdaki komut işlemci tarafından okunduğunda, işlemci "X" karakterini seri port üzerinden yollayacaktır.

Elbette ki seri porttan yollama işlemi anlık bir işlem değildir ve bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecektir. Standart AT89C52 bir seri çıkış bufferına sahip olmadığından, yeni bir karakter yollamadan önce, önceki karakterin yollandığından emin olmak zorundayız.

AT89C52 entegresi bir karakterin yollanmasının bittiğini TI bitini "1" yaparak bildirir. Dolayısıyla bu bitin değeri "1" ise karakterin yollanması bitmiştir ve yeni bir karakter yollanabilir. Bu kontrol program kodu olarak aşağıdaki şekilde yazılır. Seri porttan okuma yapılması için RI bayrağına bakılır. Bu bayrak "1" ise seri porttan bir karakter gelmiş demektir.

Seri porttan gelen bu karakter SBUF registerinde bulunur. Örneğin, program kodu bir karakter okumak üzere beklesin ve karakter geldiğinde bu karakteri akümülatöre okusun. Bunun için yazılması gereken kod yalnızca iki satır olacaktır.


 • note 7 yerini bulma?
 • facebook takip edenleri bulma;
 • uzaktan takipli kamera.
 • ağ takip programı indir!
 • Eğer seri hattan bir karakter gelirse RI biti "1" olacaktır. RI biti "1" olduğunda program ikinci satıra geçecek ve MOV komutunu işleme sokacaktır RS İletişiminin Temel Kavramları RS bilgisayar dışındaki cihazların bilgisayar ile haberleşmelerinde en çok kullanılan iletişim standartlarından birisidir. RS temel olarak bir seri iletişim birimidir. Seri iletişim biriminde karakterler bir hat üzerinden bit bit yollanır. Seri iletişimin paralel iletişime göre en.

  Aşağıdaki aşamaları takip ediniz:

  Bilgisayardan cihaza karakter yollamak için bir hat, cihazdan gelen karakterleri okumak üzere bir hat ve bir toprak hattı olmak üzere toplam üç hat kullanılarak iletişim gerçekleştirilebilir. Bu standardın önemli dezavantajı, haberleşme hızı arttıkça bilgi kaybına yo açmamak için kablo uzunluğunun da kısalması gerekliliğidir. Standard RS haberleşme hızında en fazla 20m kablo uzunluğuna izin vermektedir.

  Yeni seri iletişim standartlarından RS, RS çok daha yüksek haberleşme hızlarında çok daha uzun kablolamaya olanak sağlamaktadır. Her bilgisayar en az bir seri RS iletişim birimine sahiptir. Yeni bilgisayarlarda RS konnektörleri hemen hemen tamamen 9 pin erkek konnektörlerdir. Bilgisayar herhangi bir RS portuna o portun adresi aracılığı ile ulaşır. Bilgisayarlarda bulunan RS portunun adresine bilgisayar denetim masasından sistem seçeneği içinden araçlar menüsüne geçerek ulaşılır.

  Bu aşamada biraz da RS konnektörünün yapısından ve seri iletişimden bahsetmek faydalı olacaktır. RS seri iletişim standardı elektriksel özelliklerinde 1 biti -3 volttan 25 volta kadar bir elektrik sinyali olarak tanımlanmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi yeni bilgisayarlarda RS iletişimi için 9 pin erkek konnektörler kullanılmıştır Fakat bazı bilgisayarlarda ve seri iletişim kurulacak bazı cihazlarda 25 pin erkek konnektörler de bulunabilmektedir. Aşağıda 25 pin ve 9 pin DB kablolarda RS sinyallerinin nasıl bağlandığını görebilirsiniz.

  Pek çok mikrodenetleyicide, bilgisayarla haberleşmek üzere TxD ve RxD hatları bulunur.